NS Poort ontwikkelt 29.500 m2 studentenflats

NS Poort heeft met woningstichting WoonGoed 2-Duizend uit het Limburgse Reuver een akkoord bereikt over de realisatie van twee studentenflats van 70 meter hoog met een totaal bruto vloeroppervlak van circa 29.500m². Op 1 december ondertekenden de partijen de turn-key-overeenkomst waarin is vastgelegd dat NS Poort de twee woontorens realiseert in opdracht van WoonGoed 2-Duizend, waarna Stichting DUWO deze zal exploiteren.

Reacties