NVB: Donner brengt bouw in problemen

Bouwbedrijven dreigen ten aanzien van projecten waarvoor in het kader van Stimuleringsregeling Woningbouw subsidie is toegekend, in financiële moeilijkheden te komen door het vroeg invallende winterweer. Als zij namelijk niet voor 31 december a.s. met de bouw van het project beginnen, vervalt de subsidie. Minister Donner erkent dit probleem, maar weigert de deadline met drie maanden op te schuiven. Dat constateert de NVB, de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers.

Reacties