Locaties in Leersum en Rhenen uit Van Hoogevest verkocht

Twee voormalige ontwikkelingen van Van Hoogevest Ontwikkeling in Leersum en Rhenen zijn onlangs verkocht aan Dienst Landelijk Gebied. Het perceel in Leersum is gelegen aan de Middelweg en omvat circa 1,1 hectare agrarische grond. Het perceel in Rhenen is gelegen aan de Veenendaalsestraatweg en omvat circa 6 hectare bosgrond en 4 hectare grond met gemengde bestemmingen.  Voornoemd perceel maakt tevens onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur van het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug.

Deze verkoop maakt onderdeel uit van de boedel van het faillissement van Van Hoogevest. Holland Realty Partners heeft de verkoop georganiseerd en begeleid via een openbare verkoopprocedure in opdracht van de curatoren in het Van Hoogevest faillissement, Johan Westerhof (Holland van Gijzen) en Louis de Boef (Boers advocaten).

De koper werd geadviseerd door Breeschoten en Vernooij rentmeesters en taxateurs.

Reacties