VJ Commentaar: Grondposities, van macht tot last

Er zijn nog maar weinig projectontwikkelaars die nog trots voor hun vak durven uit te komen als ik zo de balans opmaak over de afgelopen drie jaar. In november 2007 - het laatste ‘goede' boekjaar voor het vastgoed - zagen we de massale inval door de FIOD waarbij de beerput bij de ontwikkelingstak van Bouwfonds en bij een groot pensioenfonds is opengetrokken, daarna de veel besproken maar ook mijns inziens onterechte onttakeling van ING Real Estate waarbij diens ontwikkelingstak in de etalage is gezet en nu de droevige (derde) kwartaalcijfers bij verschillende (bouwende) ontwikkelaars. Omvangrijke grondposities drukken nu zwaar op de ontwikkelaars.

Reacties