Electronisch aanbesteden neemt vlucht

TenderNed, de NRB en CROW slaan de handen ineen om het electronisch aanbesteden voor de bouw- en vastgoedsector te versnellen. Vanaf januari 2011 zullen zij gezamenlijk BrigID ondersteunen. De samenwerking is bekrachtigd in een intentieverklaring die de drie partijen deze week hebben ondertekend.

De NRB richt zich op het bevorderen van innovatie in de bouw. Eind 2009 heeft deze organisatie het initiatief genomen voor de bouw van BrigID, een centrale database van selectiedocumenten voor aanbestedingen. Doel van dit systeem is het verminderen van de administratieve lastendruk bij aanbestedingen. Vijftien opdrachtgevers uit Noord-Nederland en dertig opdrachtnemers hebben inmiddels positieve ervaringen opgedaan met het gebruik van BrigID.

Reacties