Nieuwe vereenvoudigingen acceptatieproces bij hypotheken

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter NHG, heeft de handen ineengeslagen met de markt om het aanvraagproces voor een hypotheek gemakkelijker, sneller, goedkoper en betrouwbaarder te maken. Zowel consumenten als professionals profiteren hiervan.

Digitale aanvraagproces hypotheek
Na de succesvolle introductie van de digitale werkgeversverklaring medio 2016, heeft het WEW nieuwe vereenvoudigingen doorgevoerd: de acceptatie van elektronische handtekeningen en de acceptatie van mijnpensioenoverzicht.nl als bewijsstuk voor het toekomstig pensioeninkomen voor een lening met NHG.

Elektronische handtekening toegestaan
Het WEW accepteert nu ook elektronische handtekeningen op de benodigde documenten voor een lening met NHG. Hierdoor wordt een drempel bij de verdere digitalisering van het acceptatieproces weggenomen. Uiteraard blijft gelden dat wettelijke bepalingen in sommige situaties alleen een handgeschreven handtekening toestaan, zoals authentieke akten bij de notaris. 

De digitale handtekening dient natuurlijk wel volledig rechtsgeldig te zijn. Deze ontwikkeling draagt bij aan een klantvriendelijk, eenvoudig en snel acceptatieproces voor hypotheken met NHG. Het WEW streeft ernaar om de komende tijd samen met ketenpartners meer verbeteringen te realiseren.

Totale digitalisering woningtransactie
De digitale handtekening is het laatste puzzelstukje in een volledig gedigitaliseerde woningtransactie. Het is nu nog iets bijzonders, maar binnenkort zal volledig gedigitaliseerde woningtransactie een normale gang van zaken zijn. Een ontwikkeling die in de VS al een stuk verder is ontwikkeld en nu in Nederland ook al op gang aan het komen is. Denk aan Makelaarsland die recent hun eerste koopovereenkomst digitaal heeft laten ondertekenen.

Wilt u ook uw klanten de mogelijkheid geven om de huur- en koopcontracten digitaal te laten ondertekenen? Bekijk de mogelijkheden op Ondertekenen.nl

Reacties