Plan voor 660 woningen Vroonermeer krijgt vaart

Met het ondertekenen van de Realisatieovereenkomst (ROK) is voor Vroonermeer Noord een belangrijke mijlpaal bereikt. De gemeenten Alkmaar, Langedijk en de vijf ontwikkelende marktpartijen sluiten hiermee een langdurige fase van planvorming af. Ook hebben zij hiermee bindende afspraken gemaakt over de technische uitwerking en realisatie van het project. In dit bestemmingsplan zijn 660 woningen en maatschappelijke voorzieningen, zoals een school, een dagactiviteitencentrum en gezondheidsvoorzieningen opgenomen.

In de ROK zijn onder andere grondoverdrachten, woningprogramma, kosten, opbrengsten en risico's geregeld. De gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bouwrijp maken, de aanleg van de infrastructuur, de openbare ruimte en de waterplas. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de woningen en de voorzieningen.

De daadwerkelijke bouwplanning en -fasering moet nog besloten worden, maar op dit moment gaan de partijen er vanuit dat de realisatie van het plan tussen 2012 (start bouw eerste fase) en 2016 (oplevering laatste fase) plaatsvindt.Reacties


Laatste nieuws