Beslist.nl kiest voor IJsseloord II in Arnhem

Beslist.nl, één van de grootste vergelijkingssites van Nederland, heeft een overeenkomst gesloten voor de aanhuur van ca. 660 m² kantoorruimte in kantoorgebouw L'Áimant op businesspark IJsseloord II in Arnhem. Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis bemiddelde bij deze transactie.

Reacties