Einde voor SNS Property Finance door opsplitsing

Vastgoedfinancier SNS Property Finance (SNSPF) wordt per 1 januari 2011 opgedeeld in twee aparte onderdelen. SNSPF behoudt de internationale leningenportefeuille, aangevuld met een deel van de Nederlandse leningenportefeuille en bevat voornamelijk projectfinancieringen. Dit onderdeel wordt in de komende twee tot vier jaar volledig afgebouwd. Het resterende deel van de Nederlandse (beleggingsfinancierings)portefeuille van SNSPF wordt samengevoegd met de huidige midden- en kleinbedrijf (MKB) activiteiten van SNS Bank tot het nieuwe bedrijfsonderdeel SNS Zakelijk. Coen van der Bijl, de huidige interimdirectievoorzitter van SNSPF zal hierbij aftreden.

Reacties