CBRE: Vooruitzichten winkels goed, kantoren niet

De vooruitzichten voor de Nederlandse winkelmarkt zijn gunstig te noemen maar het herstel in op de Nederlandse kantoren- en logistieke vastgoedmarkt blijft uit, zo blijkt uit de MarketViews voor het derde kwartaal die vastgoedadviseur CB Richard Ellis heeft uitgebracht. In het derde kwartaal was van zichtbaar herstel op de Nederlandse kantoren- en logistieke vastgoedmarkt nog geen sprake. De opname van kantoorruimte daalde met ruim 10% op jaarbasis, terwijl de logistieke markt zelfs een daling van 32% liet zien.

Alleen de Rotterdamse kantorenmarkt wist zich aan de landelijke trend te onttrekken en liet met enkele grotere deals een opnamestijging zien. Alle drie de vastgoedsectoren hebben een landelijke stijging van het aanbod te verwerken gekregen.

Voor de logistieke markt is dit het meest verrassend, daar de voorwaarden voor groei al enige tijd aanwezig zijn. Het blijkt dat het door de crisis veroorzaakte overschot aan ruimte in bestaande operaties is onderschat. Wel is duidelijker sprake van een verschuiving van ‘oud' naar ‘nieuw', waardoor de vooruitzichten voor het huidige aanbod aan moderne distributieruimte gunstig zijn.

Reacties