Den Haag de lucht in: bevolkingsgroei eist enorme nieuwbouwprojecten

Den Haag vreest 'Amsterdamse toestanden' en gaat daarom de komende tijd de woningvoorraad flink aanpakken. Er wordt een bevolkingstoename van 80.000 verwacht tot 2040.

Om de groei van de stad op te vangen, moeten er de komende twintig jaar 50.000 huizen extra gebouwd worden. Dit terwijl er op dit moment slechts 19.000 woningen zijn opgenomen in de planning. Die cijfers staan in de Woonvisie 2017-2030, die de gemeente Den Haag deze week presenteert. De visie kwam afgelopen jaar in dialoog met bewoners, ondernemers, professionals en experts tot stand.

Hoogbouw
Hoewel er tot 2020 voldoende wordt gebouwd, moet er met name voor de periode erna plaats gezocht worden voor de 31.000 nieuwe woningen. Voorlopig ziet het eruit dat dit (gezien het gebrek aan bouwgrond) vooral rondom de drie grote treinstations zal gebeuren. Het gaat daarbij om hoogbouw. Daarnaast kan ook in Zuidwest nog flink gesloopt en gebouwd worden, en ook op bedrijventerrein De Binckhorst is ruimte voor duizenden nieuwe woningen.

Sociale huur
In de Woonvisie staat verder dat het Den Haag van 2030 voldoende woningen telt in het sociale huur- en middenklassesegment. ''De stad biedt plaats aan een breed scala aan doelgroepen: van starters en studenten tot stedelijke gezinnen en ‘empty nesters'. De nadruk ligt op stedelijk wonen: compact, met een hoge dichtheid van voorzieningen. Ook de ambitieuze ‘schaalsprong', om het Haagse woningbestand versneld te verduurzamen, krijgt voorrang in het woonbeleid.''
 
Richtlijnen
Aan die woningvariëteit verbindt de Woonvisie concrete richtlijnen. Van de nieuw te bouwen woningen is 30% gericht op sociale huur. Voor wijken die nu een eenzijdige, voornamelijk goedkope sociale woningvoorraad kennen ligt de nadruk op differentiatie en woningverbetering en –vernieuwing. Ook voldoende voorraad van middelklasse woningen is een prioriteit van het college. De komende jaren is 20% van de nieuwbouw gericht op middeldure huurwoningen, met huren van €710 tot €900. Daarnaast komen er elk jaar minimaal 200 zelfbouw- en kluswoningen beschikbaar, gericht op zowel middenklasse- als lagere inkomens. Doorstroom binnen het Haagse woningbestand wordt van groot belang geacht. 
 
Agenda Ruimte voor de Stad
De Woonvisie 2017-2030 ligt in het verlengde van de Agenda Ruimte voor de Stad die eind 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Die Agenda schetst hoe Den Haag de komende decennia omgaat met de bevolkingsgroei en verduurzaming en vergroening van de stad. Volgens ramingen groeit Den Haag de komende jaren met zo'n 4000 inwoners per jaar. De gemeente stelt zich ten doel per jaar 2000 tot 2500 woningen bij te bouwen.

 

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021