Hoofdkantoor beslist.nl verhuist binnen Arnhem met behulp van Strijbosch Thunissen

Beslist.nl, 'het grootste online winkelcentrum', verhuist haar hoofdkantoor op IJsseloord 2 in Arnhem naar de Meander 825, eigendom van Bryant Park Maxima VII.

Reacties

Lees onze special over Special Zorgvastgoed