Lager direct resultaat voor VastNed O/I

VastNed O/I heeft over eerste negen maanden van dit jaar een lager direct resultaat geboekt als gevolg van druk op huurniveaus en lagere bezettingsgraad. Ceo Reinier van Gerrevink: "De aandacht van onze kantorenteams is geheel gericht op verhuur van leegstaande ruimten en het verhuurd houden van onze panden bij afloop van huurcontracten. Deze prioriteit is verder aangescherpt met de komst van Taco de Groot, de nieuwe CIO. De bezettingsgraad in Nederland is licht verbeterd, terwijl die in België is gedaald als gevolg van het eerder aangekondigde vertrek van Virco Tibotec uit Mechelen. In de eerste negen maanden van dit jaar werden 93 nieuwe contracten en contractvernieuwingen getekend die een totaalbedrag van € 9,3 miljoen vertegenwoordigen. Prijsdruk blijft echter bestaan aangezien de nieuwe contracten werden afgesloten tegen een, vergeleken met het voormalige niveau, 3,5% lagere huur. Daarnaast werden op deze contracten gemiddeld 10% aan huurincentives verstrekt.De waardemutaties waren licht negatief, hetgeen de onder druk staande huurniveaus reflecteert. Voor wat betreft het direct beleggingsresultaat over geheel 2010 houden wij vast aan de eerdere verwachting van € 1,30 - € 1,35 per aandeel."

De resultaten van VastNed O/I
(tussen haakjes eerste negen maanden 2009)
- Direct beleggingsresultaat: € 19,2 miljoen (€ 23,6 miljoen);
- Indirect beleggingsresultaat: € 30,8 miljoen negatief (€ 64,8 miljoen negatief);
- Beleggingsresultaat: € 11,6 miljoen negatief (€ 41,2 miljoen negatief);
- Direct beleggingsresultaat per aandeel: € 1,02 (€ 1,26);
- Indirect beleggingsresultaat per aandeel: € 1,63 negatief (€ 3,45 negatief);
- Beleggingsresultaat per aandeel: € 0,61 negatief (€ 2,19 negatief);
- Eigen vermogen per aandeel op 30 september 2010: € 16,36
(30 september 2009: € 18,81);
- Gemiddelde bezettingsgraad: 83,2% (88,1%);
- Loan to value: 55,0% (54,2%);

Reacties