Nieuw belangrijk arrest Hoge Raad over bedrijfsopvolging en vastgoed

Er verschijnt steeds meer relevante rechtspraak inzake de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) op vastgoed-bv’s. Afgelopen vrijdag 10 maart 2017 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over een vastgoedvennootschap die zich bezighield met projectontwikkeling en verhuur van vastgoed.

Reacties