NVB: EPC-verlaging bij nieuwbouw uitstellen

Nieuwbouwwoningen moeten met ingang van 1 januari aan nieuwe energie-eisen voldoen, maar de consument zal hier niet of nauwelijks van profiteren door een lagere energierekening. Het oud-ministerie van VROM/WWI had de NEN gevraagd om, tegelijk met deze verzwaarde eisen, een nieuwe en aangepaste berekeningsmethodiek samen te stellen, maar deze nieuwe methodiek is nog niet klaar en laat tenminste een half jaar op zich wachten. De aanscherping van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) per 1 januari a.s. moet daarom worden uitgesteld. Dit schrijft NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, in een brief aan staatsecretaris Joop Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Reacties