Aedes niet blij met plannen van kabinet Rutte

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, is ontevreden over de plannen van het kabinet-Rutte voor de woningmarkt. Volgens de branchevereniging betaalt de huurder de rekening voor de tekortschietende kabinetsmaatregelen en worden woningbezitters uit de wind gehouden. ‘Onevenwichtig en onevenredig pijnlijk voor de huurder', concludeert Aedes naar aanleiding van gehouden bijeenkomsten met haar achterban.

‘Dit kabinet kiest eenzijdig voor mensen met een eigen woning. Van een integrale aanpak van de woningmarkt is geen sprake. Een gemiste kans', oordeelt Aedes-voorzitter Marc Calon. Verhuurders worden geconfronteerd met een nieuwe forse heffing van 760 miljoen euro per jaar om de huurtoeslag te financieren.

Reacties