Corporatie Far West stopt door woningcrisis

De Amsterdamse woningcorporatie Far West zal naar verwachting 2011 haar stadsvernieuwingsactiviteiten in Amsterdam Nieuw-West beëindigen. De stagnerende koopmarkt is daarvan de oorzaak, zo meldt Far West. In de afgelopen periode bouwde Far West 1400 nieuwe woningen en renoveerde een kleine 1000 woningen. Tot op heden werd daarin €450 mln geïnvesteerd.

Tien jaar geleden werd Far West opgericht als zelfstandige woningcorporatie met als kerntaken nieuwbouw en renovatie in de vier stadsdelen ten westen van de A10-west (nu: stadsdeel Nieuw-West). De oprichters droegen hun portefeuille in deze wijken daartoe over om een grootschalige aanpak van de woningvoorraad in Nieuw-West mogelijk te maken.

Reacties