28e aandeelhouder voor Altera Vastgoed

Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland is per 30 september jl. toegetreden als aandeelhouder in het sectorale vastgoedfonds Altera Vastgoed. Het pensioenfonds heeft op basis van een selectie besloten om voor in totaal 20 miljoen Euro te participeren in de sectoren Woningen en Winkels van Altera Vastgoed. Met deze transactie bedraagt het aantal aandeelhouders in Altera Vastgoed inmiddels 28, terwijl het beheerd vermogen circa € 1,6 miljard bedraagt.

Reacties