Het einde van het jaar nadert: zo houdt u uw pand(en) geliefd

Beleggen in vastgoed blijft aantrekkelijk voor het behalen van een stabiel rendement, zeker als u ervoor zorgt dat de faciliteiten binnen uw pand aansluiten bij de wensen van (potentiële) huurders. Zorg ervoor dat uw gebouwen er volgend jaar niet ouder, maar juist mooier en geavanceerder op worden. Het einde van het jaar is weer een mooie periode om de balans op te maken. Hoe kan het beter?

Panden die qua uitrustingsniveau aantrekkelijk zijn én blijven, resulteren in een solide en degelijke belegging voor u. Leegstand is daarbij een belangrijk risico voor een verhuurder. De status van uw gebouw is bepalend voor zijn positie op de markt. Een goed onderhouden pand met de juiste faciliteiten, zoals prettige afvalvoorzieningen, gaat hand in hand met tevreden huurders en geïnteresseerde beleggers.

Toekomstbestendig
Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol op de vastgoedmarkt. Duurzame bouwnormen zijn belangrijke beleggingscriteria. Taxateurs zien een hogere waarde van gebouwen als ze bestand zijn voor de toekomst. Duurzaamheid heeft meerdere dimensies waar afvalinzameling en -verwerking er een van is. Het onderhoud en beheer van uw pand(en) is geen rocket science, maar kost wel tijd. Tijd die u liever ergens anders aan besteedt. Milieu Service Nederland kan voor u het gehele proces rondom efficiënte afvalinzameling uit handen nemen, van conceptplan tot de uitvoering en het monitoren van uw afvalstromen.

Afvalstoffenrapportages
Om u zo veel mogelijk te ontzorgen wordt uw afgevoerde hoeveelheid afval op verzoek door ons in kaart gebracht. Op maat gemaakte afvalstoffenrapportages geven u precies inzicht in uw afvalgebruik en de kosten. Zo ziet u, maar wij ook, direct waar ruimte is voor verbetering. Deze rapportages zijn BREEAM en GRESB 'proof’ zodat u de gegevens hieruit ook kunt gebruiken als bewijslast of benchmark.

Duurzaam afvalbeheer
Duurzaam afvalmanagement betekent afval scheiden, maar ook zo weinig mogelijk transport. Vaak kunnen ook de kosten op afvalinzameling omlaag gebracht worden door kleine aanpassingen. Door afval beter te scheiden minimaliseert u het relatief dure restafval. Bij Milieu Service Nederland vindt u het ruimste containeraanbod dat de inzameling van al uw afvalstromen kan faciliteren. Ook voor vertrouwelijke documenten kunt u gebruikmaken van securityboxen die niet misstaan in uw gebouw. Na vernietiging wordt papier voor 100% gerecycled. De Miniperscontainer kan een uitkomst zijn als u weinig ruimte heeft of de afvalkosten per huurder wilt kunnen doorberekenen.

Afvalscan
Om te bekijken of uw afvalbeheer duurzamer of goedkoper kan, voert een van onze Branchemanagers graag een gratis Afvalscan uit op uw locatie. Scherpe tarieven voor inzamelmiddelen, afval scheiden, behoefte van huurders; alles wordt in de overweging meegenomen. Neemt u gerust contact op als u hier interesse in heeft. Onze Branchemanagers wisselen graag van gedachten met u, om u van de juiste informatie te voorzien. Milieu Service Nederland zorgt ervoor dat u het nieuwe jaar goed voorbereid tegemoet gaat.Reacties


Laatste nieuws