Akro Consult verbreedt met komst Patrick Esveld als nieuwe partner

Per 1 januari treedt Patrick Esveld aan als nieuwe partner en directeur bij Akro Consult. Esveld wordt samen met Roger Kersten (kleine foto) verantwoordelijk voor de aansturing van het bureau.

Esveld bekleedde diverse directiefuncties bij onder meer BAM en AM en vervulde strategische posities in diverse grondbanken en publiek/private samenwerkingen. De afgelopen jaren heeft hij zich toegelegd op de woningcorporatiesector. Zo heeft hij recent als directeur Vastgoedregie bij woningcorporatie Vivare de inrichting en professionalisering van de vastgoedkolom vormgegeven.

Bundelen
Akro Consult is als advies- en procesmanagementbureau gespecialiseerd in grond- en vastgoedontwikkeling. Het bureau begeleidt al 30 jaar publieke en private partijen in het haalbaar maken en realiseren van gebiedsontwikkelingen. Dit doet zij door brede kennis en ervaring op strategisch niveau te bundelen met expertise in procesmanagement, plan- en vastgoedeconomie en juridische dienstverlening.

Kansen
De vastgoedsector in Nederland staat voor een uitdagende en snel veranderende opgave. Met nieuwe doelen, nieuwe spelers en nieuwe processen. Akro Consult ziet hierbij kansen om zich verder te ontwikkelen, zowel op juridisch als financieel gebied en met actuele kennis van de markt, maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving. Esveld draagt bij aan de verdere verbreding van Akro Consult met zijn ruime ervaring in strategische vraagstukken en veranderopgaven.

Veranderde rollen
De vraagstukken op het vlak van woning- en gebiedsontwikkeling kenmerken zich in toenemende mate als complex en multidisciplinair. Binnenstedelijke ontwikkelingen, transformatieopgaven en duurzaamheid vormen de nieuwe opgaven. De rollen van spelers zijn veranderd en het financieringsvraagstuk staat veelal boven aan de agenda. Daarbij speelt de maatschappelijke, conjuncturele en politieke context een cruciale rol. Akro Consult wil haar brede kennis en ervaring blijven inzetten op het snijvlak van deze publiek private samenwerkingen en partijen bij elkaar brengen.

Waar?
Dit doet Akro Consult bijvoorbeeld in Den Helder, waar de gemeente en de Woningstichting samen het uitgaansgebied willen herstructureren. In de IJmond onderzoeken Tata Steel, Nova College en de gemeente Velsen een gezamenlijke ontwikkeling van Techport, een opleidingscentrum en innovatielab dat de IJmond voor technische studenten aantrekkelijk moet maken. Akro Consult begeleidt verder een groot aantal publieke, en soms private, partijen bij marktselecties en aanbestedingen. De uitdaging hierbij is om steeds doelmatiger de juiste partij te vinden die met ruimte voor creativiteit kan werken aan de juiste opgave.

Semi publieke sector
Naast gemeentelijke en provinciale overheden ziet Akro Consult een groeiende vraag in de semi publieke sector, waaronder woningcorporaties en zorginstellingen. Ook deze organisaties spelen een cruciale rol in gebiedsontwikkelingen, waarbij de focus de afgelopen jaren is verschoven van strategische grondposities naar bestaande vastgoedposities.

De groeiende complexiteit in woning- en gebiedsontwikkelingen vraagt om een brede ervaring, actuele kennis en een bestendige relatie. Akro Consult is en blijft met deze koers de juiste partner in gebiedsontwikkelingen.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen