Nieuwe versnelde procedure bij bouwgeschillen: Fast Track Bindend Advies

Het is al jaren een punt van aandacht: het terugdringen van het aantal geschillen in de bouw. Jonathan Gal, advocaat bij Buren, wijst op een nieuwe versnelde rechtsgang die zowel in tijd als kosten bespaart.

Bouwgeschillen zorgen nog geregeld voor overschrijding van budget en bouwtijd. Geen wonder dus dat er veel belangstelling bestaat voor manieren om geschillen in de bouw te voorkomen, en om toch gerezen geschillen op een efficiënte manier te verhelpen.

De aandacht die de afgelopen jaren aan het onderwerp is besteed, heeft bijgedragen aan het besef dat meningsverschillen in feite een 'natuurlijk' onderdeel van het bouwproces zijn, en dat een geschil helemaal niet 'erg' hoeft te zijn, mits het op een efficiënte manier kan worden opgelost.

De nieuwe procedure
Om te voorzien in de behoefte aan een efficiënte geschillenbeslechting, kent de Raad van Arbitrage voor de Bouw nu al verschillende 'versnelde' procedures. Als aanvulling op het bestaande palet biedt de Raad van Arbitrage sinds 18 november 2016 een nieuwe rechtsgang: het Fast Track Bindend Advies. De procedure is volgens de Raad bedoeld voor ‘snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw, waarin op heel korte termijn een bindende uitspraak verlangd wordt’.

De nieuwe procedure onderscheidt zich van de andere procedures bij de Raad voor Arbitrage doordat hij uitmondt in een bindend advies, in plaats van een arbitraal vonnis. Voor niet-juristen kent het Fast Track Bindend Advies echter ook nog een aantal andere interessante eigenschappen.

De bindend adviseur(s)
Zo kan de bindend adviseur, anders dan bij de spoedbodemprocedure, worden geselecteerd op basis van zijn specifieke bouwtechnische deskundigheid. Door deze deskundigheid is de procedure volgens de Raad met name geschikt "in geschillen waarin een (arbitraal) kort geding geen passende procedure is omdat men daarin slechts beperkte mogelijkheden tot onderzoek en bewijslevering heeft".

Flexibel
Daarnaast is de nieuwe procedure flexibel. Als dat in verband met de aard of de urgentie van de zaak noodzakelijk is, kunnen partijen in overleg met de Raad afspreken om van het procesreglement af te wijken. Zou bijvoorbeeld ondanks de deskundigheid van de bindend adviseur nog behoefte bestaan aan onderzoek of bewijslevering, dan kan de procedure daar naar wens op worden ingericht.

Bindend
Kenmerkend voor de nieuwe procedure is verder dat de uitspraak bindend is voor de duur van de bouw. Kan één van beide partijen zich niet in de uitspraak vinden, dan kan hij die pas na de oplevering van het project aanvechten. Zo weten partijen in ieder geval voor de duur van de bouw waar ze aan toe zijn. De nieuwe procedure verschilt daarin van het (arbitrale) kort geding, waarin partijen in voorkomende gevallen eerst nog het hoger beroep moeten afwachten.

Duur
Ondanks dat partijen zich twee keer schriftelijk mogen uitlaten voordat de zaak op zitting komt, duurt de Fast Track Bindend Adviesprocedure in beginsel (maar) zeven weken. De tijdswinst ten opzichte van andere procedures wordt behaald door een gelijktijdige indiening van processtukken. Daarmee duurt de nieuwe procedure weliswaar iets langer dan een gemiddeld (arbitraal) kort geding, maar substantieel korter dan de gemiddelde (versnelde) bodemprocedure.

Kosten
Voor een standaardprocedure, met twee schriftelijke rondes en een zitting, gelden vaste tarieven: € 7.500 bij één bindend adviseur en € 12.500 bij drie bindend adviseurs. Die kosten worden 50/50 door partijen gedeeld. Daarmee zijn de kosten van de nieuwe procedure lager, en met name beter voorspelbaar dan die van de meeste andere procedures bij de Raad van Arbitrage.

De kenmerken op een rij:
-gelijktijdig indienen van stukken door partijen

-korte termijnen voor indienen van stukken

-gelimiteerde omvang van stukken

-partijen zijn vrij in keuze één of drie bindend adviseurs

-mondelinge uitspraak binnen zeven weken na start procedure

-schriftelijke uitspraak binnen negen weken na start procedure

-vaste tarieven: € 7.500,00 bij één bindend adviseur en € 12.500,00 bij drie bindend adviseurs

-partijen dragen ieder eigen kosten en delen kosten arbitrage 50/50

-uitspraak is definitief bindend tenzij één van partijen binnen 14 dagen na de datum van de uitspraak laat weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden

-doet een van partijen dat wel dan is uitspraak in ieder geval bindend tot dat na oplevering anders is beslist door de bevoegde (scheids)rechter

-procedure is besloten en uitspraak wordt niet gepubliceerd

-maatwerk betrekking tot procesgang en doorlooptijd is mogelijk

Het reglement van de nieuwe Fast Track procedure treft u HIER aan.

Heeft u vragen over bouwgeschillen? Ga naar www.burenlegal.com 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022