Dynamis organiseert congres over inbrengwaarde

Op 4 november a.s. wordt de nieuwe Wet ruimtelijk ordening (Wro) onder de loep genomen tijdens het Dynamis Congres Inbrengwaarde. Het actuele thema inbrengwaarde wordt uitgebreid belicht, de juridische en taxatie-technische context wordt geschetst en er ontstaat duidelijkheid omtrent het hanteren van definities

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingevoerd. De afdeling Grondexploitatie van deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid om kosten te verhalen op private ontwikkelaars. Hiervoor dient een gemeente zelfstandig de kosten en opbrengsten voor een bepaald gebied in te schatten. Eén van de kostenposten is de verwervingskosten van grond, die in de Wro worden aangeduid met de term ‘inbrengwaarde'. Het wettelijk kader schept veel verwarring over onder andere de te hanteren waarderingsgrondslagen,

Onder leiding van dagvoorzitter Anne-Marie Vreman brengen sprekers als Willem van Winkoop, adviseur grondbeleid & vastgoedrecht PurpleBlue en Walter Vroom, planeconoom bij gemeente Den Haag de bezoekers op de hoogte. Dit congres is bedoeld voor medewerkers en projectleiders grondzaken en ruimtelijk ordening van (lokale) overheden, medewerkers adviesbureaus, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Meer informatie is te vinden via dynamis@dynamis.nl

 

Reacties