Scholing bij corporaties onder één portal

Woningcorporaties kunnen hun opleidingen voortaan vinden onder de portal van www.floweducationportal.eu waarin inhoud, programma, doelgroep, duur, resultaten na afronding en kosten van vele scholingsactiviteiten op een gemakkelijke manier kunnen worden geraadpleegd, beoordeeld en worden vergeleken. Vooral dit laatste zal bijdragen aan de transparantie van het aanbod en bevordert een snel vergelijk van aanbieders en opleidingen. De portal is vrij toegankelijk en brengt corporaties rechtstreeks in contact met de aanbieders. Bij de lancering bevat de portal zo'n duizend opleidingen van vijftig aanbieders.

Woningcorporaties richten zich steeds meer op de vrije markt voor het vinden van passende opleidingen. Omdat er geen totaaloverzicht van aanbieders bestaat, vragen corporaties FLOW regelmatig om een selectie of vergelijking van opleidingen. FLOW wil daarom met deze nieuwe site werknemers, leidinggevenden en HRM-managers van corporaties in staat stellen zich te informeren over het totale aanbod van opleidingen in de branche. FLOW speelt met FLOW Education Portal dus duidelijk in op een actuele behoefte.

Op dit moment zijn al zo'n vijftig aanbieders op de site te vinden. Extra deelnemers zijn nog steeds welkom. Het streven is over een halfjaar ongeveer honderd aanbieders te hebben. Er zijn verdergaande plannen om de portal bij succes uit te bouwen tot een centrale ontmoetingsplek voor woningcorporaties en aanbieders van opleidingen. Ook zijn er ideeën om via de website de subsidiabiliteit van opleidingen in het kader van ESF (Europees Sociaal Fonds) aan te geven en ervaringen van deelnemers te publiceren.

De stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) is sinds 1989 het scholings- en ontwikkelingsfonds voor alle woningcorporaties in Nederland. FLOW geeft een impuls aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van de corporatiebranche. Dit doet FLOW door de kennis en opleiding van corporatiemedewerkers te bevorderen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Binnen de corporatiesector heeft FLOW een initiërende, begeleidende en ontwikkelende rol. FLOW ontwikkelt sinds een aantal jaren meer projecten zelf. Zo neemt ze initiatieven om onderzoek uit te voeren, en opleidingen en projecten te ontwikkelen om de arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid te verbeteren. Om het volgen van opleidingen te bevorderen, vraagt FLOW voor corporaties subsidie aan bij het ESF. Dat levert miljoenen op voor de sector.

Reacties