Gemeentelijk vastgoed: stap voor stap op weg naar volwassenheid

Gemeenten staan voor uitdagingen rondom het vastgoedbezit. Hoe gaan we om met onze gebouwen en gronden, hoe richten we de vastgoedorganisatie in, wat is de juiste vastgoedstrategie, moet de gemeente überhaupt vastgoed bezitten? Peter Broer en Leo Looise van Metafoor Vastgoed en Software werkten vanuit hun praktijkervaring mee aan het onderzoek ‘Positionering vastgoedmanagement gemeenten’ waarvan de resultaten bekend werden gemaakt tijdens het Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed dat 5 oktober plaatsvond op de Nyenrode business universiteit in Breukelen.

Vastgoedbezit  is voor gemeenten geen doel op zich. Het is daarentegen wel een middel om beleidsdoelen te kunnen realiseren. De vastgoedportefeuilles van gemeenten zijn vaak historisch gegroeid en lang niet altijd dient het vastgoed dat gemeenten bezitten een beleidsdoel. Steeds meer zien we dat gemeenten de activiteiten beperken en meer aan de markt overlaten. Als gevolg hiervan wordt vastgoed dat geen beleidsdoel dient vaak in de verkoop gedaan.

Kostbaar
Metafoor Vastgoed en Software adviseert gemeenten al meer dan 20 jaar bij vastgoed vraagstukken. Peter Broer, senior vastgoedadviseur bij Metafoor: “Het bezit van vastgoed is een kostbare aangelegenheid, beheren van panden en gronden vraagt om specialistische kennis. Bij gemeenten zien we vaak dat het bezit en beheer van het vastgoed bij meerdere afdelingen is ondergebracht. Afdelingen met veel kennis van een bepaald beleidsveld, maar waar het vastgoedbeheer niet altijd de aandacht krijgt die het nodig heeft.”

Knelpunten
Herhaaldelijk brengen onderzoeken in beeld hoe het vastgoedbeheer bij gemeenten is georganiseerd. Getoetst aan de bekende vastgoedmanagementtheorieën wordt in beeld gebracht waar de knelpunten zitten. Leo Looise, senior softwareadviseur bij Metafoor: “De uitdaging zit in het vertalen van deze onderzoeken naar praktische handvatten waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Een model waaraan gemeenten kunnen toetsen waar ze staan in het proces van professionaliseren en welke stappen nog genomen moeten worden. Wat we veel zien is dat gemeenten aangeven strategisch vastgoedmanagement toe te passen maar dat nog niet exact in beeld is wat de gemeente in bezit heeft en welke inkomsten en uitgaven er voorvloeien uit het vastgoedbezit. Waar baseer je je strategie dan op?”.

De Vastgoedladder
Speciaal voor gemeenten ontwikkelde Metafoor De Vastgoedladder. De Vastgoedladder beschrijft de vier stappen die gemeenten moeten doorlopen om te komen tot een professionele en toekomstbestendige vastgoedorganisatie.

De eerste stap is een inventarisatie die de omvang van het totale bezit en het beleid in beeld brengt. Hierop volgt in de tweede stap een analyse waarbij de vastgoeddossiers onder de loep worden genomen. De derde stap is het optimaliseren van de vastgoedorganisatie. Wanneer deze drie stappen zijn doorlopen is de vierde stap de basis definitief op orde te brengen door de focus te leggen op een toekomstbestendige vastgoedorganisatie en een transparant en efficiënt vastgoedbeheer volgens duidelijke beleidskaders.  

De Vastgoedladder beschrijft per stap welke activiteiten erbij horen. De Vastgoedladder kan gratis worden gedownload van de website van Metafoor Vastgoed en Software of in posterformaat worden aangevraagd.

Meer informatie?
Wilt u een brainstormsessie organiseren rondom De Vastgoedladder om te weten waar u staat? Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via telefoonnummer 0320 28 63 33 of via de e-mail info@metafoorvastgoed.nl.  

Een bijdrage van Metafoor Vastgoed en Software, kennispartner van het Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed dat wordt georganiseerd door het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed van de Hanzehogeschool Groningen. Dit jaar publiceerde het lectoraat in samenwerking met Metafoor Vastgoed en Software het onderzoek ‘Positionering vastgoedmanagement gemeenten’.  Op 18 november is er een kennissessie georganiseerd met de deelnemende gemeenten.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021