Uit de brand: herstel van vastgoed na een grote calamiteit

Na een calamiteit zoals een flinke brand wilt u als eigenaar of beheerder van vastgoed natuurlijk dat uw gebouw zo snel mogelijk weer in oude staat teruggebracht wordt. Zodat huurders terug kunnen en de overlast en het verlies beperkt blijft. Een  bedrijfsschadeverzekering dekt, als het goed is, de schade en wellicht een deel van de huurderving. Maar daarmee is het gebouw nog niet zo maar 1, 2, 3 in zijn oude staat teruggebracht.    

Daar zijn, geluk bij een ongeluk, gespecialiseerde bedrijven voor, die meestal ingeschakeld door een verzekeraar of expertisebureau, snel aan de slag gaan om de geleden schade te herstellen. Eén van die bedrijven is Koers uit Barendrecht, die hiervoor beschikt over een calamiteitendienst die een 24-uur service biedt bij calamiteiten. Harold Koers: “Bij brand gaat het daarbij in eerste instantie om sanerings- en reinigingswerkzaamheden, zoals het verwijderen van roetdeeltjes. Niet alleen van de opstallen, maar ook van de inventaris. Ook zal de waterschade veroorzaakt door bluswerkzaamheden, hersteld moeten worden. Omdat wij ons van origine richten op herstel- en renovatiewerkzaamheden, werken wij op het gebied van vervuiling door brand en het herstel van waterschade samen met gespecialiseerde bedrijven. Daarna gaan wij aan de slag met het bouwkundige herstel.”  

Gevelschade
Behalve na flinke branden of door de natuurgeweld veroorzaakte schades zoals storm-, regen-, of hagelschade, wordt Koers ook regelmatig ingeschakeld na schade ontstaan door menselijk handelen. Harold Koers: “Je wilt niet weten hoe vaak een vrachtwagen of bus een gevel raakt of door een gevel gaat. In zo’n geval is het zaak dat er snel actie wordt ondernomen, al is het midden in nacht. In de meeste gevallen zal de gevelconstructie moeten worden gestut en dichtgemaakt tegen weer en wind. Vervolgens moet er een plan van aanpak moeten worden gemaakt: wat moet er precies gebeuren en wat is het tijdspad? Heldere communicatie en duidelijke afspraken zijn daarbij van groot belang voor alle betrokken. Met name voor de gedupeerden. Bij gevelschade is er meestal niet alleen sprake van direct zichtbare cosmetische schade, maar ook van constructieve schade. Wij herstellen de aanwezige, dragende constructies, waarbij we tevens de constructieve berekeningen verzorgen. Vervolgens wordt de gevel weer opgebouwd.”  

Herstelnetwerk
Koers wordt vaak ingeschakeld door partijen uit de verzekeringswereld, zoals expertisebureaus en verzekeringsmaatschappijen, die op hun beurt kijken naar wat wel en wat niet is verzekerd bij een gebeurtenis. Want hoe vervelend ook voor de betrokken partij: niet alles is verzekerd. Harold Koers: “Dat hebben we recent weer kunnen zien bij die enorme zomerse hagelbuien in Brabant en Limburg, waarbij in een oogwenk door wind en hagel voor miljoenen euro’s schade werd aangericht. We zijn aangesloten bij verschillende herstelnetwerken van verzekeraars en zijn daarmee vaste herstelpartner voor herstelwerkzaamheden in de regio Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag.” 

Meer weten?
Bent u als eigenaar of gebruiker geïnteresseerd in de calamiteitenaanpak van Koers of wilt u meer weten over brandpreventie? Neem dan contact op met Harold Koers. U kunt hem bereiken op: 0180-641 641 of via de mail op: haroldkoers@koers.com.  

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022