Overdracht Verpleeghuizen Oudshoorn en Leythenrode

Algemeen
Alrijne Zorggroep vindt dat een dedicated VVT-aanbieder meer mogelijkheden biedt om de positie van de twee verpleeghuizen binnen de care-sector te versterken en in te spelen op de vele landelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg. Alrijne Zorggroep is daarom op zoek naar een Wtzi-erkende VVT-instelling die, eventueel in samenwerking met een vastgoedpartij, de Verpleeghuizen Oudshoorn en Leythenrode wil overnemen. We zoeken een overnamepartij die een goede samenwerkingspartner is voor Alrijne Ziekenhuis.

Integrale overdracht
De overdracht van de Verpleeghuizen Oudshoorn en Leythenrode betreft een integrale overdracht van zorgactiviteiten, medewerkers, cliënten, vastgoed, inventaris, ICT, contracten ed.

Selectietraject van start
Het selectietraject is gestart. Er hebben zich al meerdere partijen gemeld. Geïnteresseerde partijen die zich nog niet als zodanig kenbaar hebben gemaakt dienen vóór 19 september 2016 contact op te nemen met Alrijne Zorggroep, bereikbaar via overdrachtvv@alrijne.nl. De voor een bieding noodzakelijke informatie wordt, in de vorm van een bidbook, naar verwachting eind september gepubliceerd.

Tijdspad
Onze verwachting is dat we eind 2016 of  begin 2017 met een geschikte overnamepartner een intentieovereenkomst kunnen tekenen. Daarna zal toetsing door externe partijen plaatsvinden. De beoogde datum van overdracht is 1 juli 2017.

Verpleeghuis Oudshoorn en Leythenrode maken onderdeel uit van Alrijne Zorggroep.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022