Rijk, provincie en gemeente werken samen aan verbetering doorstroom statushouders

Er start een intensieve samenwerking tussen rijk, gemeenten en provincies op nationaal en regionaal niveau. Zij hebben afspraken gemaakt om de problemen met de opvang en huisvesting, scholing en integratie van asielzoekers op te lossen. 

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special