Crisis met erfpacht dreigt in Amsterdam + rekenvoorbeelden

Crisis met erfpacht dreigt in Amsterdam + rekenvoorbeelden

De Vereniging Eigen Huis (VEH) dringt er bij de gemeente Amsterdam op aan de voorwaarden van de overstapregeling voor woningen op erfpacht volgend jaar niet te verslechteren. De gemeente wil de berekeningswijze na 1 januari sterk aanpassen waardoor het vastzetten van de erfpacht veel duurder wordt.

3 september 2019 om 12:54 | 4 min

VIDEO - Planoloog over Amsterdam: ‘twee miljoen is niet veel hoor’

Een interessant item van AT5. In een interview met planoloog Zef Hemel vertelt hij dat “Binnen dertig jaar moet Amsterdam in inwonersaantal verdubbelen en toe naar een stad van wel twee miljoen mensen. Enerzijds ten behoeven van de economische groei, anderzijds om de groeiende groep woningzoekkende te acommoderen.  Ook heeft onze redactie een aantal reacties van betrokken Amsterdammers bijgevoegd.

31 maart 2016 om 11:15 | 3 min

‘City Centrum’ Maastricht verkocht en herbestemd

De gemeente Maastricht heeft besloten het monumentale pand aan de Capucijnenstraat 43 – 45, het voormalig City Centrum, te verkopen aan Mulleners Vastgoed. De locatie wordt een binnenstedelijke woon-, zorg- en werkgemeenschap.

31 maart 2016 om 09:41 | 2 min

Circa helft van gemeenten heeft geen visie

Elke gemeente moet voor de komende jaren een woon- en zorgvisie opstellen. Bij ongeveer de helft van de gemeenten is dat nog niet gebeurd. Volgens het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen van Marnix Norder moeten ze snel aan de slag. Dit schijft het Binnenlands Bestuur op haar website.

25 maart 2016 om 10:42 | 4 min

Eindhovense gemeente, corporaties en huurders trots op nieuwe prestatieafspraken

Huurders van sociale huurwoningen krijgen in 2016 te maken met een minimale huurverhoging. De Eindhovense woningcorporaties maken geen gebruik van de ruimte die het Rijk hen geeft om de huren te verhogen - inflatiecorrectie plus 1% - en zetten in op een zeer gematigd huurbeleid. Huurachterstanden en huisuitzettingen worden zoveel mogelijk beperkt. De corporaties gaan samen aan de slag met duurzaamheid én met de gevolgen van scheiden van wonen en zorg voor senioren en mensen met beperkingen.  Dit staat in de prestatieafspraken – te downloaden onderaan dit bericht – die deze week werden ondertekend door gemeente Eindhoven, woningcorporaties Woonbedrijf, Trudo, Wooninc. en ‘thuis en een vertegenwoordiging van de Eindhovense huurdersorganisaties. 

24 maart 2016 om 09:42 | 3 min