Corporaties helpen Drentse huurders geld te besparen


Drentse huurders kunnen jaarlijks gemiddeld tot 600 euro besparen wanneer ze optimaal gebruik maken van bestaande regelingen. Dat blijkt uit een steekproef die in opdracht van woningcorporaties Domesta en Woonservice Drenthe is uitgevoerd. Uit eerder onderzoek bleek dat een derde van de huurders moeite heeft om de huur te betalen. 

De steekproef is een vervolg op het grote woonlastenonderzoek van Drentse corporaties in 2014, waaruit bleek dat bijna een derde van alle huurders moeite heeft de huur te betalen. Domesta en Woonservice gingen in zee met adviesbureau Salutem uit Beilen, dat een zogenoemde Voorzieningenwijzer ontwikkelde. 

Volgens Salutem worden zowel landelijke als gemeentelijke inkomensregelingen namelijk niet optimaal benut. Dat heeft onder meer te maken met het onoverzichtelijke woud van regelingen en de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures. 

Bij de Voorzieningenwijzer worden alle bestaande regelingen in een database gezet, maar worden ook zaken als energiecontracten en ziektekostenverzekeringen beoordeeld. Het blijkt dat gezinnen gemiddeld 600 euro kunnen besparen. Daarbij gaat het om optimaal gebruik van gemeentelijke regelingen (150 euro), een passende zorgverzekering (200 euro) en een gunstig energiecontract (ongeveer 250 euro). 

Domesta en Woonservice willen aanjager worden om de Voorzieningenwijzer op grotere schaal in Drenthe in te voeren. Daarvoor gaan ze met gemeenten, maatschappelijk werk en andere corporaties om tafel. 

Reacties