'Met een goed uitgewerkt brandveiligheidsplan bespaar je een hoop kosten'

In de nacht van 28 september 1971 vond een ernstige brand plaats in Hotel 't Silveren Seepaerd in het centrum van Eindhoven. Hierbij kwamen 9 gasten om en raakten 16 zwaar gewond. Door de zogenaamde flashover breidde de brand zich razendsnel uit. De vluchtwegen waren slecht aangegeven en door de enorme rookontwikkeling was ontsnappen vrijwel onmogelijk.

Het klinkt wellicht cynisch, maar dankzij deze brand werd er in Nederland weer eens goed gekeken naar de brandvoorschriften voor gebouwen met een logiesfunctie, zoals hotels, b&b’s en pensions. En werden de eisen wat betreft brandveiligheid flink aangescherpt. Logisch, want in dergelijke gebouwen heb je te maken met voortdurend wisselende gebruikers, die verblijven in een voor hen onbekende omgeving en daarom extra kwetsbaar zijn bij brand. Ze weten dus vaak ook niet op voorhand hoe ze een veilig heenkomen moeten zoeken in geval van een calamiteit.

Bouwbesluit
De belangrijkste eisen, waaraan gebouwen moeten voldoen, staan in het ‘Bouwbesluit’. Met name de bouwkundige aspecten vragen de nodige aandacht. Zo moeten, om maar eens wat te noemen, de scheidingswanden van (sub-) brandcompartimenten een ‘weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag‘ van minimaal 20 minuten hebben. Met andere woorden: ze moeten 20 minuten brandwerend zijn. Voor nieuwbouw en bij verbouwingen gelden zelfs nog hogere eisen. Verder moeten deuren in scheidingswanden van hotelkamers altijd zelfsluitend zijn, omdat openstaande deuren de brandwerendheid van een wand teniet doen. Er moeten daarom dus deurdrangers op zitten. De deuren moeten bovendien goed aansluiten in de kozijnen en mogen niet kieren. Vuur – en ook rook – kunnen immers gemakkelijk door kieren dringen.

Kostenbesparend
Door de brandveiligheid slimmer te organiseren, kun je als gebouweigenaar en ontwikkelaar kosten besparen, zonder aan veiligheid te hoeven inboeten. Harold Koers van de Koers Groep, een partij die als geen ander thuis is in de brandveiligheid van met name hotels, stelt: “Als je de zaken goed aanpakt, voorkom je onnodig kostbare veiligheidsaanpassingen op een te laat moment in het ontwerp- of bouwproces. Met een goed uitgewerkt brandveiligheidsplan en heldere maatregelen voor nieuwe en bestaande gebouwen bespaar je ook een hoop kosten tot ver in de exploitatiefase. Onze specialisten kunnen de gestelde eisen van de overheid vertalen naar een verbeterplan voor de brandveiligheid. Vanaf het inventariseren tot het opstellen van een herstelplan én het jaarlijks inspecteren van de brandwerende scheidingen. Daarnaast kunnen we de nodige bouwkundige – en installatietechnische werkzaamheden uitvoeren, waaronder het plaatsen van brandkleppen, brandwerende doorvoeringen en het aanbrengen van brandwerende puiconstructies. Allemaal maatregelen die ertoe bijdragen dat een hotelgebouw veilig gebruikt kan worden. Dat is niet alleen noodzakelijk voor een hoteleigenaar, maar ook erg plezierig voor zijn gasten.”  

Meer weten? Bent u als eigenaar of gebruiker geïnteresseerd in een slimme(re) aanpak van brandveiligheid? Neem dan contact op met Harold Koers. U kunt hem bereiken op: 0180-641 641 of via de mail op: harold@koers.com.  

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022