Woonbron verduurzaamt sloopprojecten dankzij samenwerking met New Horizon Urban Mining

Corporatie Woonbron tekende vanmiddag op de Rotterdamse Vastgoeddag een exclusieve samenwerking met het bedrijf New Horizon Urban Mining om al haar slooptrajecten te optimaliseren.

Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, voorzitter Raad van Bestuur van Woonbron over de deal: “Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij ons hoog in het vaandel. Dat ambiëren wij dus ook in sloop- en nieuwbouwtrajecten. Hoogwaardig hergebruik van materiaal heeft volgens ons de toekomst. Het optimaliseren van slooptrajecten is dan een logische stap.”De komende jaren heeft Woonbron een sloopopgave van ongeveer 600 eenheden op de planning staan. ”Een behoorlijke uitdaging, zeker als je dit op optimale én duurzame wijze wilt uitvoeren. Belangrijke vraag hierbij is ‘Hoe kunnen we onze sloopopgave inzetten op zo’n manier dat de kosten worden gereduceerd, de risico’s worden geminimaliseerd én meer duurzaamheid wordt gecreëerd?’ Een vraagstuk dat bij een groot aantal partijen in Nederland actueel is”, zegt Wijbenga van Nieuwenhuizen.

Verspilling verslaan
Het antwoord op deze vraag ligt voor Woonbron in de samenwerking met New Horizon Urban Mining. “Wij willen op deze manier praktische en relevante ervaringen opdoen met nieuwe manieren van slopen en circulair hergebruiken, opdat deze ook voor alle collega-corporaties beschikbaar komen”, aldus Wijbenga van Nieuwenhuizen.

Circulaire Economie
Michel Baars van New Horizon Urban Mining: "Wij werken vanuit de circulaire gedachte. Daarbij streven we naar hoogwaardig hergebruik van grondstoffen uit de bebouwde omgeving door de bruikbare materialen en grondstoffen uit de gebouwen te halen. Dat doen we op de ‘natuurlijke momenten’, zoals bij renovatie, transformatie of sloop van gebouwen."

Sloopbedrijven geen hoofdaannemer
In de nieuwe samenwerking wordt gebruik gemaakt van bestaande sloopbedrijven, alleen worden zij niet meer aangemerkt als hoofdaannemer. De ‘traditionele’ slopers zullen worden ingezet voor dat deel van het proces waarop zij daadwerkelijk een toegevoegde waarde leveren. Naast de sloper zullen ook verwerkers van vrijkomende grondstoffen, nieuwe coöperaties van werknemers (waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), lokale initiatieven, producenten en bijvoorbeeld logistieke dienstverleners rechtstreeks worden betrokken in het project.

Meerjarige overeenkomst
De prestatieovereenkomst verbindt Woonbron en New Horizon Urban Mining voor de jaren 2016, 2017 en 2018 voor alle sloopprojecten. “Wij zullen actief uitdragen wat goed en ook wat minder goed gaat de komende drie jaren”, besluit Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen. New Horizon verplicht zich met deze overeenkomst tot het risicodragend ontmantelen van alle sloopprojecten van woningen tegen een vooraf vastgesteld tarief.  

Op de foto links Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen van Woonbron en Michel Baars van New Horizon Urban Mining.Reacties


Laatste nieuws