'Vermogenspositie corporaties holt achteruit'

Uit het rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) met de prognosecijfers van woningcorporaties blijkt dat de vermogenspositie van de sector zich tot 2018 in neerwaartse zin zal ontwikkelen: de solvabiliteit daalt van 31,6% per ultimo 2008 naar 24,9% per ultimo 2018.De achteruitgang in de vermogenspositie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat gedurende deze periode een steeds groter deel van de investeringen onrendabel wordt. Op de langere termijn nemen de bouw- en onderhoudslasten sneller toe dan de huurprijzen en wordt door het CFV rekening gehouden met een hogere kapitaalmarktrente dan de huidige.

Reacties