Hans Copier nieuwe voorzitter van IVBN

Hans Copier is gekozen als nieuwe voorzitter van IVBN, het platform van institutionele beleggers in Nederland. Hij volgt hiermee Renë Hogenboom op die de functie 7,5 jaar heeft vervuld. Copier is country manager The Netherlands en lid van de European Board bij ING Real Estate Investment Management en sinds juni 2008 lid van het IVBN bestuur.

Copier volgt René Hogenboom officieel op tijdens het derde lustrum van IVBN dat gevierd wordt met een lustrumbijeenkomst op 13 oktober aanstaande met als onderwerp ‘Vastgoed als beleggingscategorie' en waar mr. A.J. Kellerman, directeur van De Nederlandsche Bank, zal optreden als hoofdspreker.

René Hogenboom, algemeen directeur van Altera Vastgoed, nam 7,5 jaar geleden zitting in het bestuur van IVBN en werd eind 2007 voorzitter. In de beginperiode was hij voorzitter van de werkgroep Professionaliseren en voorzitter van de jury van de IVBN Scriptieprijs. Onder zijn leiding kwam de "Vastgoedwijzer" tot stand. Als voorzitter speelde hij een zeer enthousiasmerende en stimulerende rol onder meer door oprichting van een Platform Techniek, een Platform CFO en een platform voor jonge medewerkers bij IVBN leden. De positionering van vastgoed als beleggingscategorie had zijn bijzondere aandacht en in 2009 was hij de aanjagende kracht bij het tot stand komen van de IVBN publicatie "Beheersing van frauderisico's in de institutionele vastgoedsector".

Maak uw persoonlijke pagina gratis aan in het sociale netwerk van Vastgoedjournaal.nl en leg contact met meer dan 3000 vastgoedprofessionals die u voorgingen

Reacties