Dek u in voor de risico's van het gebruik van zonnepanelen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, kortweg MVO, wordt steeds belangrijker. Ook voor vastgoedeigenaren en -beheerders. Zo geef je bijvoorbeeld met het plaatsen van zonnepanelen niet alleen een mooi visitekaartje af richting buitenwereld, maar geniet je ook van je zelfopgewekte energie. En door de fiscale voordelen is deze investering niet alleen milieuvriendelijk, maar ook financieel zeer interessant. Er kleven echter ook risico’s aan. En die gaan verder dan een lager rendement dan verwacht.

Zo is er bijvoorbeeld een verhoogd risico op brand. In het buitenland zijn ten minste 15 gevallen gemeld van een (dak)brand, door zonnepanelen met een ondeugdelijke aansluiting van een kabel op een printplaat in de zogenaamde connectoren: de doosjes die de zonnepanelen met elkaar verbinden. Een gebrek dat leidde tot elektrische vonken, met als gevolg dat andere elementen smolten of in brand vlogen.

Juiste installatie
Inmiddels lijken deze situaties tot het verleden behoren. Feit blijft dat het belangrijk is in zee te gaan met een betrouwbaar installatiebedrijf. Want helaas kiezen nog te veel ondernemers voor de goedkoopste aanbieder, zonder eerst goed naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van het installatiebedrijf te kijken. Belangrijk is u vooraf goed te informeren. Kijk bijvoorbeeld of er reviews te vinden zijn over het bedrijf dat u op het oog hebt of vraag hen zelf om referenties. Kies bij voorkeur een onafhankelijk installatiebedrijf. En zorg er ook voor dat u goede garantieafspraken maakt met de leverancier van de installatie. Bij voorkeur krijgt u een garantie van zowel de fabrikant als de leverancier, die op hun beurt door een verzekering zijn afgedekt, ook na een eventueel faillissement. Controleer direct na installatie ook het onderhoudscontract: staat daar duidelijk in beschreven hoe vaak het installatiebedrijf onderhoud komt verrichten en wat ze dan precies komen doen? 

Wanneer zijn zonnepanelen meeverzekerd?
Zonnepanelen zijn meeverzekerd als een onderhoudscontract is afgesloten bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in het onderhoud van zonnepanelen. In dit onderhoudscontract moeten de volgende preventieve maatregelen zijn opgenomen: doormeten van het systeem; controle van de kabels op oorzaken die overgangsweerstand (hitte) kunnen veroorzaken; reinigen van de panelen met osmose. Deze preventieve maatregelen moeten 1 keer per 3 jaar worden uitgevoerd. Als er geen onderhoudscontract is afgesloten en niet aan de maatregelen is voldaan, dan geldt bij schade meestal een veel hoger eigen risico van 10% van de schadevergoeding. Hierbij geldt een minimum van € 25.000 en een maximum van € 100.000 per gebeurtenis. Per gebeurtenis geldt meestal nooit meer dan eenmaal het (hoogst van toepassing zijnde) eigen risico. Wanneer u als verzekerde aannemelijk maakt dat alle maatregelen in het onderhoudscontract zijn  genomen, dan geldt alleen het eigen risico genoemd in het polisblad.

Meer weten?
Wie meer wil weten over de risico’s van zonne-energie en hoe u zich kunt indekken tegen de financiële gevolgen hiervan, kan contact opnemen met Marcel Heringa, bouw- en vastgoedspecialist van Centraal Beheer Achmea. U kunt hem bereiken op: 06-51994615 of via de mail op: marcel.heringa@achmea.nl

Een bijdrage van Centraal Beheer

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022