Start van nieuw platform Blue Building Institute

Gezonde gebouwen – Van Groen naar Blauw 

Introductie van het Blue Building Institute (BBI) op PROVADA Vastgoedbeurs 

De vastgoedmarkt en de samenleving vragen om een nieuwe visie op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving. De uitdagingen op het gebied van preventie van chronische- en lifestyle gerelateerde ziektes, de noodzaak tot het het optimaliseren van de productiviteit en welzijn van medewerkers, de strijd om talent als concurrentievoordeel, de bekostiging van ons zorgstelstel en het kunnen aantrekken en behouden van huurders, dwingen ons om gezonde en mens-georiënteerde gebouwen de hoogste prioriteit te geven en sector-overstijgend samen te werken aan oplossingen, innovaties en nieuwe business modellen. 

Het Blue Building Institute (BBI) is een non-profit platform, kennisinstituut en incubator op het grensvlak tussen menselijk welzijn & gezondheid en de gebouwde omgeving. Een toekomstbestendige en daarmee duurzame gebouwde omgeving, verbindt de elementen People, Planet en Profit in één business model. BBI heeft als doel een beweging rondom gebouwen met een positieve impact op de mens, zogenaamde Blue Buildings, op gang te brengen en te versnellen samen met stakeholders binnen de vastgoed-, zorg-, beleggings-, academische- en verzekeringswereld door het gezamenlijk initiëren van innovatieve projecten, het ontwikkelen van best-practices, het initiëren van praktische research en het organiseren van seminars en masterclasses om de kennis te delen. Een belangrijk onderdeel van dit programma wordt gevormd door de aanpassing van de WELL Building Standard aan Europese normen in samenspraak met de International Well Building Institute en de harmonisering ervan met het Breeam schema samen met de Dutch Green Building Council. 

Co founder Lara Muller (foto in artikel) : Gebouwen met een positieve impact op “people”, naast “planet” hebben de toekomst. Ik geloof dat wij hiermee aan de vooravond staan van een nieuwe golf innovaties, kansen en groei voor de vastgoedsector en de zorg en zie er enorm naar uit dit met BBI en haar partners te versnellen. 

Co founder Alexandra Jurgens-Boot : Gezondheid ,Vastgoed en Energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ben betrokken bij dit fundamentele veranderingsproces waarop gebruikers en vastgoedeigenaren kijken naar de gebouwde omgeving. Ik wil vanuit BBI bouwen aan de realiteit van nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe businessmodellen.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022