Zo kunt u geld besparen op uw afvalinzameling

Optimalisering van het afvalmanagementsysteem is een fundamenteel onderdeel van de verduurzaming van vastgoed. Investeren kost geld. Maar als de voordelen worden meegenomen in de begroting, levert investeren in verduurzaming uiteindelijk geld op. Milieu Service Nederland zamelt afval van klanten, tegen een kleine meerprijs, CO2-neutraal in. Een CO2-neutraal afvalmanagement is een logische keuze in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het transport dat plaatsvindt om uw afval af te voeren is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Wij zorgen dat het formaat van uw container past bij uw behoeften en proberen de ledigingsfrequentie, en de CO2-uitstoot, zo laag mogelijk te houden. Bij nieuwe klanten kan er veelal bespaard worden op transporten, en dus op kosten. Alleen de meest optimale routes zorgen voor een lagere CO2-uitstoot, dus leggen wij regelmatig de routes van onze chauffeurs onder de loep.  

BREEAM en GRESB
Belangrijke internationale duurzaamheidskeurmerken zijn BREEAM en GRESB. Afvalinzameling is binnen de BREEAM-waardering geen groot onderdeel, maar een slecht afvalmanagement kan verstrekkende gevolgen hebben. Onze Vastgoed Branchemanagers zijn gekwalificeerd als BREEAM Expers In-Use, daardoor kunnen zij vastgoedpartijen goed adviseren over afvalinzameling volgens de regels van BREEAM.

Om te meten hoe duurzaam uw afvalmanagement is en om verbeteringen op te sporen is het belangrijk dat uw afvalverbruik op een juiste manier gerapporteerd wordt. Milieu Service Nederland meet en monitort volgens het duurzaamheidslabel GRESB, een wereldwijde standaard voor het meten van duurzaamheidsprestaties van vastgoedportefeuilles. De hoeveelheid afval die onze klanten produceren wordt verzameld en geanalyseerd. U kunt als vastgoedeigenaar meten wat uw prestatie is ten opzichte van andere vastgoedeigenaren en ten opzichte van het gemiddelde. Uiteindelijk kunnen er trends en verbeterpunten ontdekt worden, zodat u kosten bespaart.

Afval scheiden
Milieu Service Nederland zamelt uw afval op een zo voordelig en duurzaam mogelijke manier in. Wij geven onze (toekomstige) klanten advies conform de Ladder van Lansink en het Landelijk afvalbeheerplan 2 (LAP2). Wij stimuleren onze klanten om zoveel mogelijk afvalstromen te scheiden, zo min mogelijk restafval is hierbij het uitgangspunt.

Op de werkvloer kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van één of een paar centrale afvalbakken met meerdere vakken. Zo wordt afval bij de bron gescheiden. Ook kan dit geld besparen op schoonmaakkosten, omdat de schoonmaker wellicht maar één of twee afvalbakken moet legen per afdeling. Door afvalstromen gescheiden af te voeren bespaart u meestal op afvalkosten, daarbij is het voor het milieu veel beter.

Miniperscontainer
Minder transporten betekent minder ophaalmomenten voor uw afval. Om te voorkomen dat u grotere containers moet plaatsen, is de Miniperscontainer in het leven geroepen. U kunt hier de video bekijken hoe de Miniperscontainer wordt gebruikt en verwisselt.

Teruglopende kosten
Verduurzaming van uw vastgoed is soms een lang en intensief traject, maar het is de investering altijd waard. Wilt u weten of u kosten kunt besparen met een duurzame afvalzameling? Als u nog geen klant bent van Milieu Service Nederland kunt u contact opnemen voor een advies of gratis afvalscan. Anders kunt u een afspraak maken met uw Branchemanager Vastgoed.

Een bijdrage van Milieu Service Nederland

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special