Zo voorkomt u dat een calamiteit een financiële ramp wordt

Na een calamiteit, zoals een grote brand, wilt u als eigenaar of beheerder van vastgoed natuurlijk weer zo snel mogelijk dat uw gebouw in oude staat is. Huurders kunnen dan weer snel terug en verlies wordt daarmee beperkt. De verzekering verzekert, als het goed is, een deel van de huurderving. Vraag is of dat voldoende is. En niet onbelangrijk: over welke uitkeringstermijn gaat het?

Een goede ‘vastgoed’-verzekering verzekert gederfde huurinkomsten namelijk meestal tot 52 weken; 1 jaar. Dat lijkt heel lang, maar je kunt je afvragen of die periode voldoende is. In de praktijk blijkt dat een flink deel van deze periode alleen al nodig is voor het aanvragen en verstrekken van vergunningen. Voor de herbouw van regulier-vergunningplichtige bouwwerken moet al gauw gerekend worden met 12 weken. En die periode kan ook nog eens flink uitlopen, want na verlening van de vergunning hebben omwonenden en andere belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. In dat geval zal de gemeente de vergunning moeten heroverwegen. Als de klachten gegrond worden verklaard, zal de bouwvergunning worden ingetrokken en mag er niet meer gebouwd worden.

Vergunningenvrij bouwen
De herbouw van zogenaamd vergunningsvrije bouwwerken is niet in een handomdraai geregeld. Zo gelden hierbij nog altijd de regels voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast kan het zijn dat er voor de bouwplannen, zelfs wanneer er geen bouwergunning nodig is, nog andere vergunningen nodig zijn. Denk aan een sloop-, kap- of uitritvergunning. Het is daarom verstandig bij ieder bouwplan contact op te nemen met de gemeente. Tegen een vergunningsvrij bouwwerk kan overigens geen bezwaar worden gemaakt bij de gemeente door derden.

Daarnaast is in de meeste polissen de huurderving beperkt tot 10% van het verzekerd bedrag. De vraag is of dat voldoende is. Stel dat de herbouwwaarde van een gebouw €1 miljoen bedraagt. Dan ontvangt u €100.000 als bedrag voor de gederfde huurinkomsten. Het kan echter heel goed zijn dat u normaal gesproken per jaar het dubbele ontvangt. In dat geval levert u dus flink in wanneer u bezig bent met de herbouw.    

Polis op maat
In de praktijk blijkt een standaard vastgoedverzekering vaak ontoereikend om de financiële gevolgen van een calamiteit op te vangen. Om problemen te voorkomen is het wellicht verstandig om een polis op maat te overwegen. Eén die meer verzekert dan de gebruikelijke 10% van het verzekerde bedrag en die dat ook voor een langere periode doet; bijvoorbeeld voor 104 weken in plaats van de gebruikelijke 52 weken.

Wilt u eens sparren over de onvoorziene gevolgen van een calamiteit, zoals na een grote brand? U kunt hiervoor een afspraak maken met Marcel Heringa, bouw- en vastgoedspecialist van Centraal Beheer. Hij is bereikbaar op 06 51 99 46 15 of via marcel.heringa@achmea.nl.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021