Vestia heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief operationeel jaarresultaat van €48 miljoen, €17 miljoen hoger dan begroot. Het jaarresultaat op marktwaardegrondslagen bedraagt €488 miljoen positief. Waar is dit aan te danken?

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021