Zoetermeer bouwt 4.500 nieuwe woningen (voorlopig) zonder corporaties

Zoetermeer bouwt 4.500 nieuwe woningen (voorlopig) zonder corporaties

Met het ‘masterplan De Entree’ is in 2019 de stap gezet naar het realiseren van stadswijk Entree in Zoetermeer. De verdere uitwerking is daarvan nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Na een overeenkomst tussen de grondeigenaren en de gemeente is er begin 2020 versnelling ingezet. Binnen deze ontwikkeling is (vooralsnog) geen ruimte voor de deelname van woningcorporaties. 

Vestia kan wederom rekenen op financiële steun woningcorporaties

Tijdens het laatste congres van branchevereniging Aedes hebben woningcorporaties in grote meerderheid besloten een financiële bijdrage te willen leveren om corporatie Vestia te helpen. Het voorstel werd met een meerderheid van 88% aangenomen. Lees hier meer over de inhoud van dit voorstel. 

10 februari 2021 om 09:33 | 4 min

Wordt Vestia opgesplitst in drie corporaties?

Woningcorporaties bespreken binnenkort een voorstel om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen haar financiële problemen structureel op te lossen. Het plan wat nu op tafel ligt bestaat uit drie onderdelen: een bijdrage van andere corporaties, splitsing van Vestia in drie corporaties en bijdragen van het ministerie van BZK, Aw en WSW. 

15 januari 2021 om 09:49 | 4 min

Vestia moet weer om financiële steun vragen

Het lijkt woningcorporatie Vestia niet te lukken om het hoofd boven water te houden zonder de hulp van andere woningcorporaties. Het FD meldt vandaag dat een speciale commissie vorige week op een congres van corporatiebranchevereniging Aedes kort toelichtte welke scenario's er zijn om Vestia uit de financiële problemen te helpen.

24 november 2020 om 10:15 | 2 min

Vestia en Van Mierlo Dinkq trekken samen op in Delft

Vestia wil de komende jaren haar bezit in de Kuyperwijk in Delft verbeteren door diverse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in combinatie met verduurzamingsmaatregelen. Het betreft in totaal ruim 520 woningen, deze woningen worden in 4 fases aangepakt. Om dit te realiseren hebben Vestia en Van Mierlo Dinkq hebben een raamovereenkomst getekend. 

18 november 2020 om 14:25 | 2 min