Richard Feenstra nieuw lid raad van bestuur Vestia

De raad van commissarissen (RvC) van woningcorporatie Vestia benoemt per 1 september Richard Feenstra (61) als nieuw lid van de raad van bestuur van Vestia. Feenstra krijgt Bedrijfsvoering & Control, Human Resources, Vastgoed en Interne Beheersing in zijn portefeuille. Hij volgt daarmee Willy de Mooij op.

6 juli 2021 om 13:37 | 2 min

Zoetermeer bouwt 4.500 nieuwe woningen (voorlopig) zonder corporaties

Met het ‘masterplan De Entree’ is in 2019 de stap gezet naar het realiseren van stadswijk Entree in Zoetermeer. De verdere uitwerking is daarvan nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Na een overeenkomst tussen de grondeigenaren en de gemeente is er begin 2020 versnelling ingezet. Binnen deze ontwikkeling is (vooralsnog) geen ruimte voor de deelname van woningcorporaties. 

Vestia kan wederom rekenen op financiële steun woningcorporaties

Tijdens het laatste congres van branchevereniging Aedes hebben woningcorporaties in grote meerderheid besloten een financiële bijdrage te willen leveren om corporatie Vestia te helpen. Het voorstel werd met een meerderheid van 88% aangenomen. Lees hier meer over de inhoud van dit voorstel. 

10 februari 2021 om 09:33 | 4 min

Wordt Vestia opgesplitst in drie corporaties?

Woningcorporaties bespreken binnenkort een voorstel om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen haar financiële problemen structureel op te lossen. Het plan wat nu op tafel ligt bestaat uit drie onderdelen: een bijdrage van andere corporaties, splitsing van Vestia in drie corporaties en bijdragen van het ministerie van BZK, Aw en WSW. 

15 januari 2021 om 09:49 | 4 min