Limburg heeft nog 1000 ha beschikbaar

Limburg heeft landelijk met 1000 hectare - op Noord-Holland na - de meeste ruimte voor nieuwvestiging of uitbreiding voor bedrijven. Qua verkochte vierkante meters bedrijventerreinen in de afgelopen jaren staat Limburg landelijk op een vierde plaats na Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Dit blijkt uit een nieuw overzicht van het economisch onderzoeksbureau Etil over de ontwikkeling van de 258 bestaande Limburgse bedrijventerreinen met een totale oppervlakte van ruim 8.500 hectare. Limburg blijkt nog volop ruimte te hebben, in elk geval voldoende voor twaalf jaar. Deze provincie steekt ook met een gemiddelde grondprijs van ruim € 100/m² gunstig af tegen het landelijk gemiddelde van € 134/m².

Á la minuut is er in Limburg ruim 500 hectare beschikbaar voor nieuwvestiging of uitbreiding. Vooral op het terrein Chemelot in Sittard-Geleen (100 hectare) maar ook op De Blakt in Venray (32 hectare). Het andere deel van de Limburgse voorraad moet nog bouwrijp worden gemaakt. Om de markt niet te overvoeren wordt een pas op de plaats gemaakt voor plannen om nog eens 575 hectare nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen, met uitzondering van Parkstad. Hier moet wel nog ruim dertig hectare nieuwe terreinen worden aangelegd

Limburg loopt landelijk voorop om bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijker te maken. Van de 3500 hectare oudere bedrijventerreinen heeft al een groot deel een facelift gehad. Op dit moment worden plannen gemaakt om nog eens 2.000 hectare op 33 locaties op te knappen. Hiervoor is een nieuw bedrijf opgericht; de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB), die de gemeenten daar mee gaat helpen. Limburg investeert € 46 miljoen in dit project.

Om het ondernemers en bedrijven makkelijker te maken bij de keuze van een bedrijfskavel is een nieuw webportaal op internet ontwikkeld. Via dit portaal kan iedere ondernemer snel zien waar in Limburg of in de Brabantse, Belgische of Duitse grensregio een bedrijfskavel te koop staat, wat die grond kost per vierkante meter en wie de naaste buren zijn. Dit webportaal maakt ook het werk voor terreinbeheerders makkelijker.

Door de crisis zijn vorig jaar in Limburg minder bedrijventerreinen verkocht; 53 hectare tegen gemiddeld 82 hectare jaarlijks. De meeste kavels werden verkocht in Venray, Roermond en Venlo. De handel, industrie en bouw waren de grootste afnemers van grond in 2009.

Reacties