Renovatie via regels of overleg?

De discussie rond de regels voor renovatie van scholen is opnieuw opgebloeid naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer begin februari 2016. Hierin ging het onder andere over de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Verschillende partijen pleiten voor een wettelijke regeling voor de renovatie van schoolgebouwen. Anderen zien het nut er niet van in en stellen dat een afspraak tot overleg voldoende moet zijn. 

Platform Bouwstenen peilde de meningen en zette de argumenten op een rij.Reacties


Laatste nieuws