In Amsterdam zijn het Stedelijk en Rijksmuseum half gesloopt en het NS station staat al maanden in de steigers. toch wordt er op zijn Amsterdams luchtig over gedaan. De toerist blijft komen en de sfeer in de stad blijft die van de oude historische stad. Ook Rotterdam is al jaren één grote bouwput en niemand die daar moeilijk overdoet. Aan de Maas verschijnt de ene hoogbouw na de andere en overal staan bouwkranen. Desondanks worden de megaparty's aan de Maasoever goed bezocht, blijft de formule-1 komen en krijgt het jaarlijks Zomer Carnaval steeds meer belangstelling. Kortom, de twee grote metropolen van Nederland kunnen niet stuk, wat er ook gebeurt. De sfeer in deze steden staat als een huis en geeft iedereen, de stedeling, de toerist en de zakenman een thuis.

De huidige Randstad moet naar één grote echte metropool doorgroeien. Velen bepleiten dat en steden als Los Angeles, Londen en Istanbul worden als voorbeelden genoemd. Het gaat om een visioen van een stad die de positie van Nederland in de ‘wereld van nu' weet vast te houden. Daar is meer voor nodig dan twee sterke steden, Amsterdam en Rotterdam. Veel van de voorbeeldsteden omvatten een oppervlak zo groot als Nederland. Dan lijkt er veel voor te zeggen dat het ons Randstad concept is dat moet uitgroeien naar zo een metropool. Maar dikke rapporten en politieke uitspraken lijken niet te helpen. Met sterke steden als Amsterdam en Rotterdam is die metropoolvorming ook geen makkelijke opgave. De vraag is dan ook, hoe kan een nieuwe metropolitaanse identiteit doorbouwen op de aanwezigheid van deze geweldige grote steden. Daarvoor moeten we de historie van Amsterdam en Rotterdam beter begrijpen.

De Noordflank van de toekomstige Deltametropool is een liberale wereld van koopmannen en dominees. Daar is ons poldermodel als omgangsvorm to kunst verheven. Amsterdam zet daar de toon en het consensusmodel is de enige methode om voortgang te vinden. Rotterdam is de gangmaker in de Zuidflank en daar is van oudsher de handelsgeest bepalend voor de omgangsvorm. In dit maatschap-pijbeeld wordt win-win gezocht verticaal en horizontaal, havenbaronnen, stuwadoors en vakbonden slui-ten akkoorden waar men zich aanhoudt. Nederland kan een sterke Deltametropool gebruiken en daartoe moeten Noord- en Zuidflank tot elkaar worden gebracht. Elke poging om beiden in elkaar te schuiven zal mislukken. Pas als Noord- en Zuidflank als ‘twee zijden van de medaille' tot één worden gebracht ontstaat de zo gewenste Deltametropool. Eén systeem van openbaar vervoer verbindt beide flanken voor het leven, dat heeft de vereniging Deltametropool met het promoten van ‘een rondje Randstad' destijds goed gezien.

De as Utrecht - Leiden is de scharnier voor de samensmelting maar ook niet meer dan dat. Historisch gezien kan de afhechting worden gevonden in een federatieve samenwerking. Deze Deltametropool met Noord- en Zuidflank kan binnen Europa positie innemen door de beeldbepalende steden Amsterdam en Rotterdam als duo-stad te positioneren. Dat past heel goed in het historisch perspectief van de Lage Landen. ‘Holland Twin-City' als federaal concept zet Nederland op de kaart zonder bestaande perspectieven af te breken!

Volgende keer deel 2 over de Deltametropool

Drs. Ir. Fred Sanders, partner bij RnR Maarn
Mail om te reageren: fred.sanders@yourpace.nl

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021