Noord-Veluwe blijft achter met goedkope woningen

De gemeenten en regio's in Gelderland zijn er het vorig jaar niet in geslaagd het afgesproken aantal goedkope woningen te bouwen. Met de provincie Gelderland zijn in 2007 afspraken gemaakt zodat er in vier jaar tijd 8000 goedkope woningen gebouwd konden worden. De provincie heeft hiervoor 30 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar dan moeten de regio's wel genoeg woningen bouwen. Eind 2009 stond de teller op 5500 woningen. Er moet dit jaar dus nog flink wat gebouwd worden.

In de regio Noord-Veluwe zijn in 2009 slechts 499 betaalbare woningen opgeleverd. Daarmee is er sprake van een achterstand ten opzichte van de afspraken (57 woningen). In de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Nunspeet werden in 2009 zelfs geen woningen opgeleverd. Om de afspraken na te kunnen komen moeten dit en komend jaar nog 471 betaalbare woningen opgeleverd worden of op 1 januari 2011 in aanbouw zijn. Anders ontvangen deze gemeenten niet de provinciale bijdrage voor de woningen, deze is namelijk verbonden met het resultaat.

Uitbetaling
In 2007 hebben Provinciale Staten 30 miljoen euro beschikbaar gesteld om 8000 woningen in het betaalbare segment te kunnen bouwen (Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw). De behoefte aan goedkope woningen was dermate groot dat de provincie moest inspringen om de bouw te stimuleren. Woningen in het betaalbare segment zijn niet duurder dan 170.000 euro (v.o.n.) of qua huur niet duurder dan 635 euro (exclusief gas/water/licht). Omdat de woningmarkt een regionale is en geen lokale zijn met de regio's afspraken gemaakt over de aantallen goedkope woningen. Alle gemeenten in de regio kregen pas een voorschot en resultaatbetaling na afloop als ze gezamenlijk de afspraken hadden behaald. In 2009 is in het kader van de recessie besloten om hiervan af te wijken en per gemeente uit te betalen. Op deze manier worden goed presterende gemeenten er niet de dupe van als andere gemeenten de afspraken niet behaalden. Verwacht wordt dat niet alle regio's eind 2010 zich aan de afspraken hebben kunnen houden. Deels komt dat door de ontstane vertraging in de bouw (recessie), deels ook door vertragingen bij de start van bouwprojecten. In de eerste helft van 2011 zullen er voldoende goedkope woningen gebouwd zijn om te kunnen voldoen aan de afspraken voor de Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021