Raad van State staat bouw Damplein in Leidschendam toe

De Raad van State heeft deze week definitief beslist dat er gebouwd mag worden op het Damplein. In 2007 heeft het college van B&W van Leidschendam-Voorburg de vergunning verleend voor de bouw van de eerste fase. De Stichting Behoud Damplein heeft in diverse rechtszaken geprobeerd de bouw tegen te houden en is doorgeprocedeerd tot de Raad van State.

Reacties