Incassokosten vanaf 2011 omlaagOp dit moment ligt een wetsvoorstel bij de Raad van State om de incassokosten aan banden te leggen. Dit om wildgroei aan incassokosten tegen te gaan en duidelijkheid te scheppen voor alle partijen. Ikzelf ben voor een wettelijke regeling: sommige (gerenommeerde) bureaus rekenen nu minimaal 62 euro voor één briefje aan uw debiteur. Maar het lijkt wel erg mager te worden voor incassopartijen.

Het voorstel is om één bedrag aan incassokosten toe te laten, ongeacht de inspanningen. Ook uw eigen administratiekosten vallen onder deze wetgeving (!). In de praktijk zullen deze dus niet meer doorbelast kunnen worden, zodra u een zaak aan een incassobureau overdraagt. Voor geïnteresseerden in de systematiek: Het bedrag aan incassokosten is een percentage van het factuurbedrag (het percentage wordt lager naarmate het bedrag hoger is). Zie ook het nieuwsbericht op onze website http://www.snijderincasso.nl/snijder-incasso-verwacht-verlaging-incassokosten_nieuws-30.html.

Gaan we meer betalen voor de inschakeling van een incassobureau? In Nederland geldt over het algemeen dat de kosten op de debiteur verhaald kunnen worden. Dit in tegenstelling tot andere landen. De vraag is echter of dit zo blijft: wanneer u niet al teveel acties van uw incassopartij verwacht, kan het er misschien best voor uit. De intensievere incassotrajecten zullen echter wel worden uitgekleed, want ook bij incassobureaus moet de schoorsteen roken.

De wetgeving wordt verwacht per 1 januari 2011 in te gaan. Héél toevallig tegelijk met een aantal andere wettelijke regelingen voor incasso? (verhoging griffiekosten en competentiegrens)

Waar wil de overheid naar toe? Meer afschrijven van vorderingen? Als verhuurder heeft u hier niets aan: zolang de huurder in het pand zit loopt u schade. U moet wel naar de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden. Als u in de bouwsector zit: meestal gaat het hier niet om peanuts en is afschrijven geen optie.

Er wordt wel geroepen dat de wetsvoorstellen niet goed doordacht zijn. Misschien zijn ze juist wel héél goed doordacht. Zal het effect niet zijn dat incassobureaus voor minder moeten werken en dus minder doen en de schuldenaar dus minder wordt ‘lastig gevallen'? En wordt door een verhoging van de griffiekosten het rechtelijke apparaat ontlast?

In ieder geval wordt de schuldenaar met lagere incassokosten geconfronteerd, wat voor de sociaal zwakkeren wenselijk is. En er zal minder voor lage vorderingen geprocedeerd worden omdat dit te duur wordt.

Gaat niet betalen meer lonen? We zullen het zien.

L.V. Snijder
Gerechtsdeurwaarder te Hoorn NH (10 juni jl. beedigd)
Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Voor meer informatie over Snijder zie http://www.snijderincasso.nl/huurincasso.html

Reacties