DPA Cauberg Huygen heeft in opdracht van het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw een uniforme berekenings-methodiek opgesteld om de de hoogte van de energierekening van een nieuwbouwwoning op een genormeerde manier te voorspellen.

Hierdoor kan de ontwikkelaar van een nieuwbouwwoning snel inzicht geven aan de toekomstig gebruiker over de  te verwachten energienota. Op deze manier is het voor de consument makkelijker om verschillende nieuwbouwwoningen die te koop staan met elkaar te vergelijken op energieprestaties en kosten.

Op dit moment wordt alleen nog een EPC-berekening van een nieuwbouwwoning gemaakt. Deze geeft de energiezuinigheid van de woning aan. Maar dit is slechts het verwachte gebouwgebonden energieverbruik. Met de nieuwe methode wordt eveneens rekening gehouden met de tarieven voor energie, heffingen, vastrecht en andere variërende factoren. De nieuwe berekeningsmethode wordt vastgelegd in een verslag waarin op eenduidige en transparante manier de berekeningsmethode is weergegeven.

Doelstelling van het Lente-akkoord is om een energiereductie van 50 procent voor de nieuwbouw in 2015 te bewerkstelligen. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special