Het thema duurzaamheid is onverminderd populair. Ook op de onlangs gehouden PROVADA, waar onder meer een Green Forum werd georganiseerd, was het een niet te missen onderwerp. Iedereen praat over duurzaamheid en iedereen vindt er wat van. Het is aardig om eens te kijken waar al die mensen het nou over hebben.

Laat ik voorop stellen dat er, zoals met zoveel dingen, ook van het begrip duurzaamheid een groot aantal definities wordt gehanteerd. De Dikke van Dale geeft de volgende twee omschrijvingen: lang durend, proefhoudend en weinig aan slijtage of bederf onderhevig. In het dagelijks taalgebruik weinig bruikbare definities, maar wel duidelijk. Toch vraag ik me af of dit nu is wat de meesten voor ogen hebben wanneer zij over duurzaamheid praten.

Het doet er eigenlijk ook niet zoveel toe. Dat wil zeggen: definities zijn niet zo belangrijk. Waar het om gaat is de intentie om duurzamer te ondernemen en de manier waarop daar vorm aan wordt gegeven.

Uit onderzoek dat wij recent hebben gedaan onder onze eigen huurders blijkt dat energie door hen wordt beschouwd als het belangrijkste duurzaamheidaspect. In het verlengde daarvan is ons opgevallen dat er met duurzaamheid in veel gevallen wordt gedoeld op het besparen van energie. Die vertaling is - zeker in deze tijd - goed te verklaren. Energiezuiniger betekent goedkoper, zo simpel is het. Ondernemingen staan open voor duurzamer ondernemen, maar bij voorkeur op een manier die de kosten omlaag brengt.

Dat is een prima overweging. Sterker nog, door te kiezen voor een energiegebruik waarmee kosten worden bespaart snijdt het mes aan twee kanten. Naast duurzaamheid wordt overigens ook regelmatig gesproken over eco-efficiency, een begrip dat wellicht al meer in de buurt komt van de hierboven genoemde betekenis.

Over het belang van duurzaam ondernemen is vrijwel iedereen het eens, welke definitie er ook wordt gehanteerd. De wijze waarop er vorm aan wordt gegeven staat ieder bedrijf dan ook vrij, maar het is zeker de moeite waard om te onderzoeken of er oplossingen te vinden zijn die ook nog eens bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Rendabele duurzaamheid dus, om gelijk een nieuwe definitie te gebruiken!


Mark McLaughlin is managing director van Valad Benelux

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021