'CFO's moeten kostenreductie vastgoedbezit als speerpunt beschouwen'

CFO's zouden veel meer moeten letten op het reduceren van kosten van het beheer van vastgoedportefeuilles. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte onder corporate CFO's. Het onderzoek laat zien dat bedrijven gaan besparen op de eigen vastgoedportefeuille. Men denkt vooral aan het terugdringen van het aantal gehuurde m2 (37%) en het heronderhandelen van de bestaande huurcontracten (29%).

Dit leidt volgens Deloitte tot meer leegstand en lagere huren. Een negatief effect op de waarde van het vastgoed is onvermijdelijk. Naast kostenreductie blijkt uit het Deloitte-onderzoek dat duurzaamheid (28%) en ‘Het Nieuwe Werken' (24%) ook tot de speerpunten van de CFO behoren.

Reacties