'Zelfverrijking en zelfoverschatting worden door elkaar gehaald'

De vastgoedfraude, de bouwfraude en de integriteitsproblemen bij woningcorporaties zijn voor het ministerie van VROM reden om de formateur van het nieuwe kabinet voorstellen voor te leggen om maatregelen te nemen. Eerder was ik hierover geïnterviewd en deze week zijn mensen uit de kring van ontwikkelaars, gemeenten, rijksoverheid, adviesbureaus, architecten en corporaties uitgenodigd om hier verder over te spreken. Een dia met krantenkoppen zet de toon. De rechtszaak tegen Paarlberg en de aangifte tegen Jaap van Gelder en Fer Felder van de Key worden naast elkaar gezet. Volstrekt ten onrechte. Ik geef aan dat zelfverrijking en zelfoverschatting te vaak door elkaar worden gehaald. Criminaliteit komt helaas overal voor, ook in de vastgoedbranche, en moet te vuur en te zwaard worden bestreden. De aanwezigen zijn het er over eens dat er een cultuuromslag noodzakelijk is. De sfeer van stoere jongens die indrukwekkende deals maken moet de wereld uit. Ik noteer een nieuw woord: ‘moresprudentie'. Duidelijk moet worden wat wel en wat niet door de beugel kan.

Jim Schuyt is voorzitter van de directie van de Alliantie.

Reacties