Extra budget voor energieneutrale gebouwen

Extra VROM/WWI subsidie voor twee scholen en twee kantoren

VROM/WWI heeft bijna 1,5 miljoen euro extra vrijgemaakt om meer projecten voor energieneutrale gebouwen te kunnen subsidiëren. Door dit extra bedrag worden twee renovatieprojecten van kantoren en twee nieuwbouwscholen ondersteund. Het budget is een aanvulling op de 5 miljoen euro die eerder al was toegekend aan projecten uit de UKP NESK tender. Deze projecten ontvangen, afhankelijk van de mate van energiebesparing, een subsidie van maximaal € 500.000,- .

Meer renovatie
Al eerder waren tien projecten gesubsidieerd met UKP NESK geld. Daarbij was één renovatieproject. Door meer budget vrij te maken worden nu twee extra renovatieprojecten gesubsidieerd, en wordt ook meer recht gedaan aan de hoge kwaliteit van de inzendingen. Een lijst met alle gehonoreerde projecten is te vinden op www.agentschapnl.nl/ukp_nesk .

VROM/ WWI heeft nu in totaal bijna 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze praktijkprojecten. Met deze tender wil VROM de sector stimuleren in de omslag naar energieneutraal bouwen, zoals afgesproken in het Lente-akkoord en de Innovatieagenda energie Gebouwde Omgeving. De tender is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Agentschap NL, ministerie VROM/WWI en Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving. 

 

Reacties